Z całego serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie!

Twój wkład umożliwi nam realizację kolejnych celów, nawet tych o których i my dzisiaj jeszcze nie śnimy.

Dzięki Tobie będziemy w stanie planować wydatki na cele statutowe, by móc sprawnie i realnie nieść pomoc tam gdzie jej potrzeba.