Specjaliści/ Oferta

Wiemy jak ważna jest, oprócz wielkiego serca i zaangażowania, pomoc ze strony profesjonalistów. Dlatego pracujemy z najlepszymi.

COACHING

Magdalena Urbanowicz

Life Coach, Trener umiejętności społecznych 

Trener umiejętności społecznych, trener komunikacji w rodzinie, certyfikowany praktyk MBTI®, life coach, pedagog.

Ukończyłam Doradztwo Personalne i Zawodowe (UAM) w 2007 r., szkoliłam się w Anglii (Oxford Psychological Press), Danii (Copenhagen Leadership Center), Irlandii (Career Decisions Ireland). Jestem certyfikowanym praktykiem narzędzia MBTI®
oraz narzędzia diagnozującego talenty i osobowość dziecka MMTIC®.

Ukończyłam Szkołę Trenerów oraz Szkołę Coachów Grupy SET, Coaching grupowy i zespołowy w Pracowni Coachingu NOVO oraz Szkołę trenerów komunikacji w rodzinie przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.
Prowadzę warsztaty z komunikacji i rozwoju kompetencji społecznych. Wspieram pary w rozwoju umiejętności komunikacyjnych i rozwiązywaniu konfliktów prowadząc sesje coachingu małżeńskiego i rodzicielskiego. Pracuję w nurcie NVC.

Współprowadzę od 2018 r. autorski Kurs Przedmałżeński dla narzeczonych „Powołani do miłości”- formuła dwudniowych warsztatów weekendowych. Współpracuję ze Stowarzyszeniem Strefa Rodziny oraz Fundacją Dobrostan prowadząc warsztaty dla mam oraz rodziców.