Specjaliści/ Oferta

Wiemy jak ważna jest, oprócz wielkiego serca i zaangażowania, pomoc ze strony profesjonalistów. Dlatego pracujemy z najlepszymi.

PSYCHOLOGIA

Małgorzata Leśniewska

Psycholog, specjalista
psychoterapii uzależnień

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Współpracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS.

Aktualnie staram się o uzyskanie tytułu specjalisty psychologa klinicznego, szkolenie teoretyczne ukończyłam przy Szpitalu Klinicznym UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Od dziewięciu lat pracuję jako psychoterapeuta dorosłych i młodzieży. Pomagam pacjentom zmagać się z lękiem, zaburzeniami nastroju,  obniżonym poczuciem własnej wartości, trudnościami w relacjach. Nieodmiennie pozostaje mi bliska tematyka uzależnień, prowadzę psychoterapię osób uzależnionych fizycznie bądź behawioralnie.

Wspieram w budowaniu zdrowia psychicznego osoby pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych lub alkoholowych (DDA) a także osoby współuzależnione. Prowadzę terapię indywidualną i grupową.

Kontakt

oferta