Specjaliści/ Oferta

Wiemy jak ważna jest, oprócz wielkiego serca i zaangażowania, pomoc ze strony profesjonalistów. Dlatego pracujemy z najlepszymi.

DORADZTWO ZAWODOWE

Marta Żurowska

Trener Biznesu,
doradca zawodowy

Trener Biznesu w firmie ProUp Solutions.pl

Lubię myśleć, że pomagam osobom zainteresowanym znaleźć w sobie odwagę, by zmieniać to, co przeszkadza, by kreować nowe, by realizować swoje marzenia.

Pomagam również liderkom i liderom wypracować lub doszlifować ich styl zarządzania, by razem z ludźmi robili rzeczy WIELKIE.

I pomagam zespołom tworzyć takie miejsca pracy, w których chce się chcieć!


Robię to jako certyfikowana trenerka biznesu, chętnie korzystam z FRISa®, metodologii pozwalającej na pełniejsze wykorzystanie potencjału drzemiącego w każdym z nas i wynikającym ze stylu myślenia oraz z Reiss Motivation Profile® – naukowej metody badawczej weryfikującej wewnętrzną motywację człowieka. Ukończyłam Szkołę Trenerów Biznesu Akademii SET ®. Jestem praktykiem metody Points of You ®. A także facylitatorką.

Dodatkowo stworzyłam dla świadomych rodziców 3 książki (bajki dla dzieci), dzięki którym pokazują, że są po stronie swoich dzieciaków, wprowadzając ich w świat emocji i samoakceptacji.

Oprócz tego, a może najważniejsze, jestem człowiekiem swojego kota Xawerego.