Męska sprawa

Projekt „MĘSKA SPRAWA” skierowany jest do mężczyzn, którzy mierzą się lub będą mierzyć z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą partnerstwo oraz rodzicielstwo. 💖

Wyzwania te dotyczyć mogą zarówno obszaru relacji z partnerką lub dziećmi, równowagi między życiem zawodowym a życiem rodzinnym czy też perspektywy osobistej, związanej z tożsamością i rolą mężczyzny w obszarze rodziny bądź też z realizacją własnych celów. 💪🤩💪

👉W ramach projektu każdy z uczestników będzie mieć możliwość wzięcia udziału w procesie coachingowym, podczas którego będzie pracować nad osiągnięciem wybranego przez siebie celu bądź poprawą wybranego aspektu życia związanego z partnerstwem lub rodzicielstwem.

👉Cel projektu ⬇️⬇️⬇️

Głównym celem projektu jest wsparcie mężczyzn w osiągnięciu równowagi pomiędzy życiem rodzinnym a zawodowym, a co za tym idzie POPRAWA JAKOŚCI RELACJI RODZINNYCH ☺️💖☺️

W szerszej perspektywie projekt ma również na celu promocję współpracy coachingowej wśród mężczyzn oraz zwiększenie społecznej świadomości czym jest coaching oraz jakie korzyści ze sobą niesie.

👉Specjaliści projektu ⬇️⬇️⬇️

Procesy coachingowe poprowadzą dwie wspaniałe i mądre kobiety:

👉Aleksandra Hałys 

👉Karolina Rudnicka

O doświadczeniu szerzej poczytać możecie na naszej stronie ☺️

👉https://www.fundacjagonito.org/karolina-rudnicka/ 

👉https://www.fundacjagonito.org/aleksandra-halys/

👉Rekrutacja ⬇️⬇️⬇️

Rekrutacja startuje dnia 15.08.2022 ➡️ prowadzona będzie na podstawie zgłoszeń e-mail, wysyłanych na adres:

📧fundacjagonito@gmail.com

Po przesłaniu zgłoszenia uczestnik otrzyma kwestionariusz do wypełnienia.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wyniki sesji konsultacyjnej, trwającej ok. 15 – 30 minut. ⌛⌛⌛

👉Spotkania coachingowe będą odbywać się online, z częstotliwością ➡️ 1 raz w tygodniu (lub co dwa tygodnie), w terminie INDYWIDUALNIE USTALONYM pomiędzy coachem i uczestnikiem projektu. 

👉Spotkania trwają 60 minut.

Zapraszamy do projektu 👊