Misja

Z miłości do ludzi,
z potrzeby serca.

Pragniemy podejmować działania na rzecz szczęśliwej i świadomej rodziny. Wiemy, że nie ma jednego właściwego przepisu na owe szczęście dlatego nasza misja to odpowiedź na różne potrzeby, indywidualnie i skrupulatnie dobierając składniki szczęścia, w odpowiednich ich proporcjach. Wśród nich zawsze znajdzie się miłość, troska, zrozumienie, rozmowa, uśmiech, wsparcie, nadzieja, a jak będzie trzeba to i odrobina magii.

Zadbamy o rodzinę na każdym etapie jej istnienia. Wtedy kiedy nosisz się z zamiarem jej założenia, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem i kiedy już w niej funkcjonujesz, ale wyzwania które przed Tobą stawia przerastają Cię. 

Otoczymy opieką rodzinę kiedy dzieje się w niej dobrze i kiedy targają nią huragany. Jeśli tylko nam pozwolisz, będziemy Tobie towarzyszyć na każdym etapie pogoni za rodzinnym szczęściem.

We aim to take actions for a happy and conscious family. We understand that there is no single correct recipe for that happiness, so we will respond to different needs by individually and carefully selecting the ingredients of happiness in the right proportions. Among them, there will always be love, care, understanding, conversation, smiles, support, hope, and, if necessary, a touch of magic.

We will take care of the family at every stage of its existence. Whether you are contemplating starting a family but things don’t go according to plan, or you are already functioning as a family but facing overwhelming challenges.

We will provide support to the family when things are going well, and when storms rock its foundations. If you allow us, we will accompany you at every stage of your pursuit of family happiness.

“You only have to do a few things right in your life so long as you don’t do too many things wrong.”

– Warren Buffett

Gonito – w gwarze poznańskiej BEREK GANIANY – to dziecięca gra ruchowa, polegająca na tym, że jedna osoba musi dotknąć dowolną z pozostałych osób biorących udział w grze. 

I jak w tej zabawie, z naszych lat dziecięcych, tak w dorosłym życiu, nieustannie za czymś gonimy. A rodzina to gonito na całego. Najpierw gonimy za pragnieniem posiadania rodziny, a jak już ją mamy to gonimy za zdrowiem, równowagą, za małymi radościami dnia codziennego, za chwilą dla siebie … za szczęściem.