Specjaliści/ Oferta

Wiemy jak ważna jest, oprócz wielkiego serca i zaangażowania, pomoc ze strony profesjonalistów. Dlatego pracujemy z najlepszymi.

Od Zadań Specjalnych

Agnieszka M. Barwicka

Pedagog, terapeuta, trener

Twórca i realizator kreatywnych pomysłów. Od 2012 roku pracuje jako nauczyciel akademicki na kierunku Pedagogika (WSB, UAM). Absolwentka studiów magisterskich z edukacji medialnej i technologii informacyjnych, edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej, a także studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem oświatą, coachingiem i tutoringiem w edukacji, oligofrenopedagogiką, wspomaganiem dzieci ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera. 

Wychowawca, terapeuta i informatyk w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi (www.zs2poznan.com), a także współwłaściciel firmy szkoleniowej M&A Group PL Sp. z o.o. (www.magroup.pl) oraz przestrzeni MasterMind.

Prelegent i autor publikacji ogólnopolskich i międzynarodowych z zakresu edukacji. 

W 2010 uhonorowana tytułem Wolontariusza Roku w Polsce, przyznawanym przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Laureatka projektu „Własność=Jasność”, dzięki któremu odbyła staż na Wydziale Projektów Edukacyjnych w Warszawie. Wielokrotnie otrzymywała nagrody m.in. Nagrodę Prezydenta, Nagrodę Dyrektora oraz liczne Dyplomy Uznania np. „Wizjoner edukacji”, “Mistrz Mediów”, „Nauczyciel Roku”, „Nauczyciel Akademicki Roku”.

Posiada bogate rekomendacje ze współpracy (m.in. ZHP, Centrum Rozwoju Pasji, TKOPD w Poznaniu). 

Najważniejsze autorskie projekty ogólnopolskie i międzynarodowe to:

Akademia Nauki i Wyobraźni, Laboratorium Przyszłości, I i II Festiwal Pedagoga, „Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School” w ramach Erasmus+ (Włochy, Turcja, Hiszpania, Chorwacja). 

Interesuje się innowacyjnymi strategiami nauczania-uczenia się, rozwiązywaniem sytuacji problemowych oraz relacjami międzyludzkimi. Pasjonatka relacji, sportu i mediów.

We współpracy z Fundacją GONITO można z nią odbyć konsultacje indywidualne lub grupowe w zakresie wzmacniania kompetencji dydaktycznych i wychowawczych. Motywowanie do uczenia się oraz podejmowania działań rozwojowych. Coaching, mentoring i trening dla dzieci, młodzieży i dorosłych.