Specjaliści/ Oferta

Wiemy jak ważna jest, oprócz wielkiego serca i zaangażowania, pomoc ze strony profesjonalistów. Dlatego pracujemy z najlepszymi.

PSYCHOLOG

Julia Pradelok

Psycholożka w trakcie procesu certyfikacyjnego na seksuolożkę kliniczną

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością Seksuologia Kliniczna. Aktualnie podejmuje dalszą edukację w ramach studiów podyplomowych „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na tej samej uczelni.

Doświadczenie zawodowe nabywała między innymi w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych “Dziekanka” im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie, działalności wolontaryjnej w Polskim Stowarzyszeniu Studentów i Absolwentów Psychologii, Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu oraz podczas stażu klinicznego odbytego w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań-Północ na Oddziale Dziennym dla osób dorosłych.

Posiada doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi oraz młodzieżą jak i osobami dorosłymi, a także pracy z grupą. Swoją działalność zawodową chciałaby skupić przede wszystkim na udzielaniu wsparcia seksuologicznego oraz edukacji seksualnej pracując z osobami doświadczającymi trudności w sferze seksualnej, w tym problemach osób spod parasola LGBTQIA+/GSRD.

W pracy z pacjentem najważniejsze są dla niej empatia, autentyczność w relacji, otwartość i tolerancja oraz używanie preferowanych zaimków i imion. Wierzy, że bezwarunkowa akceptacja i zrozumienie są kluczowe dla skutecznego wsparcia psychologicznego oraz seksuologicznego.

Działa zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach naukowych oraz pozostając na bieżąco z najnowszymi doniesieniami naukowymi.

Ukończone szkolenia:

Certyfikowany kurs “Jak profesjonalnie pomagać osobom aseksualnym”
Certyfikowane szkolenie “Pacjent w Kryzysie Suicydalnym”
“Wszystko, czego jeszcze nie wiesz o depresji: profesjonalna diagnoza i obrazy atypowe”
“Pierwszy Kontakt z Pacjentem/Klientem”
“Jak rozpoznać kryzys presuicydalny? Specyfika kontaktu zdalnego”
“Modele terapii problemów seksualnych”
“Procedura niebieskiej karty – Jak interweniować?”