Specjaliści/ Oferta

Wiemy jak ważna jest, oprócz wielkiego serca i zaangażowania, pomoc ze strony profesjonalistów. Dlatego pracujemy z najlepszymi.

WOLONTARIAT

Klaudia Ilasz

Studentka psychologii

Jestem Studentką Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W obszarze moich zainteresowań leży psychologia osobowości oraz psychologia poznawcza, która zajmuje się m.in. procesami uwagi, koncentracji i pamięci.

Ukończyłam kursy “Wstęp do socjoterapii” oraz “Wsparcie psychologiczne w okresie okołoporodowym” w ramach Edu_Centrum na UAM. Uczestniczyłam w warsztatach “Kompetencje kulturowe psychologów”, które koncentrowały się wokół wsparcia osób w kryzysie związanym z doświadczeniem wojny.

Przyszłość wiążę z zawodem psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.

Jestem głęboko przekonana, że w każdym człowieku ukryta jest siła, która jest pomocna w dążeniu do satysfakcji i szczęścia. Wierzę, że wspierająca relacja oparta na empatii i psychoedukacja to elementy, które mogą pomóc w odkrywaniu zasobów do radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach.