Specjaliści/ Oferta

Wiemy jak ważna jest, oprócz wielkiego serca i zaangażowania, pomoc ze strony profesjonalistów. Dlatego pracujemy z najlepszymi.

LOGOPEDIA

Magdalena Pohl

Logopeda, Neurologopeda

Neurologopeda, filolog. Absolwentka filologii słowiańskiej, filologii polskiej, logopedii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz neurologopedii na Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu. Doświadczenie w pracy logopedycznej zbierała w szkołach oraz przedszkolach z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, w centrach terapeutycznych, a także na Oddziale Neurologii w jednym z poznańskich szpitali. Stale podnosi swoje umiejętnośći poprzez liczne szkolenia. Obecnie pracuje na oddziale rehabilitacji medycznej,  współpracuje z fundacjami „Gonito” i „Dorotkowo”, a także prowadzi prywatny gabinet oraz stronę na facebooku „Przystanek więź”, gdzie opisuje kulisy bycia neurologopedą. W swojej działalności terapeutycznej stawia na budowanie relacji z pacjentem i jego rodziną oraz holistyczne podejście do pacjenta we współpracy z innymi specjalistami. 
 
 
Ukończone kursy i szkolenia:
Szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje:
• Szkolenie „Diagnoza różnicowa afazji w ujęciu praktycznym” (2024)
• Szkolenie „Postępowanie terapeutyczne w afazji czuciowej” (2024)
• Szkolenie “Oddychanie w praktyce logopedycznej” (2023)
• Warsztat „SCA™ – Supported Conversation for Adults with Aphasia” (2023)
• Konferencja “Mózg. Język. Komunikacja” (2023)
• Szkolenie “Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera” (2023)
• Szkolenie „Standardy postępowania w ankyloglosji” (2023)
• Kurs „Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii. Podejście praktyczne” (2022)
• Warsztat „Diagnoza afazji rozwojowej (SLI) w kontekście terapii” (2021)
• Konferencja “Mózg. Język. Komunikacja” (2021)
• Szkolenie „Podstawy ortodoncji dla logopedów” (2021)
• Kurs „Rozwijanie inteligencji wielorakich w szkole i przedszkolu” (2019)
• Kurs „Metody aktywizujące w nauczaniu” (2019)
• Szkolenie „Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) a trudności w procesie komunikacji i uczenia się” (2019)
• Szkolenie „Original Empathy Dolls” (2019)
• Szkolenie „Praca z uczniem wybitnie zdolnym” (2019)
• Szkolenie „Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym” (2019)
• Warsztat „Kinesiotaping w logopedii” (2018)
• Warsztat „Trening karmienia logopedycznego od podstaw” (2018)
• Warsztat „Masaż logopedyczny wnętrza jamy ustnej od podstaw” (2018)
• Szkolenie „Karmienie terapeutyczne Human Touch” (2018)
• Szkolenie „Wczesna diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście” (2018)
• Szkolenie „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych” (2018)
• Szkolenie „Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne” (2017)
• Warsztaty szkoleniowe „Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy” (2017)
• Warsztaty „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu” (2017)
• Kurs „Wystąpienia publiczne i emisja głosu w zawodzie nauczyciela” (2017)
• Kurs „Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę” (2017)
• Kurs „Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja nauczania” (2017)
• Szkolenie „Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie” (2017)
• Kurs „Zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej” (2017)
• Kurs „Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną” (2017)
• Kurs „Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole” (2017)
• Warsztaty szkoleniowe „Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy, wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem 0-2 r. ż.” (2016)
• Szkolenie „Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna” (2016)
• Szkolenie Makaton – Szkolenie zaawansowane (2016)
• Szkolenie „Metody pracy z dzieckiem z autyzmem” (2016)
• Szkolenie „Muzyka i Zabawa w Makatonie” (2015)
• Szkolenie Makaton – Poziom podstawowy (2015)
• Warsztaty „Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne” (2014)
 
Kontakt

oferta

OFERTA ODPŁATNA

konsultacja neurologopedyczna – 140 zł/ do 75 minut