Specjaliści/ Oferta

Wiemy jak ważna jest, oprócz wielkiego serca i zaangażowania, pomoc ze strony profesjonalistów. Dlatego pracujemy z najlepszymi.

LOGOPEDIA

Magdalena Pohl

Logopeda, Neurologopeda

Jestem absolwentką Filologii Polskiej i Logopedycznych Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej, Logopedia). Ukończyłam również podyplomowe studia doskonalące z zakresu Neurologopedii. 

Doświadczenie terapeutyczne zbierałam w przedszkolach specjalnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi, centrach terapeutycznych, a także na oddziale neurologii w jednym z poznańskich szpitali. W swojej pracy uczę komunikacji w szeroko pojętym znaczeniu. Pracuję z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zespołami genetycznymi, autyzmem, dysleksją, wadami wymowy, prowadzę terapię karmienia, a także wspomagam dorosłych po udarach i z chorobami neurodegeneracyjnymi. W terapii stawiam duży nacisk na budowanie relacji z pacjentami i ich rodzinami.

Poza gabinetem zarządzam fanpagem “Nie śpię w nocy, bo wycinam i laminuję pomoce”, na którym opisuję kulisy mojej pracy. 

Prywatnie – wielka fanka kryminałów czytanych na nadmorskiej plaży.

Ukończone kursy i szkolenia

 • Warsztat „Diagnoza afazji rozwojowej (SLI) w kontekście terapii” (2021)
 • Szkolenie „Podstawy ortodoncji dla logopedów” (2021)
 • Kurs „Rozwijanie inteligencji wielorakich w szkole i przedszkolu” (2019)
 • Szkolenie “Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) a trudności w procesie komunikacji i uczenia się” (2019)
 • Szkolenie „Original Empathy Dolls” (2019)
 • Szkolenie „Praca z uczniem wybitnie zdolnym” (2019)
 • Szkolenie “Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym” (2019)
 • Warsztat „Kinesiotaping w logopedii” (2018)
 • Warsztat „Trening karmienia logopedycznego od podstaw” (2018)
 • Warsztat „Masaż logopedyczny wnętrza jamy ustnej od podstaw” (2018)
 • Szkolenie „Karmienie terapeutyczne Human Touch” (2018)
 • Szkolenie „Wczesna diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście” (2018)
 • Szkolenie „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych” (2018)
 • Szkolenie „Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne” (2017)
 • Warsztaty szkoleniowe „Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy” (2017)
 • Warsztaty „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu” (2017)
 • Kurs „Wystąpienia publiczne i emisja głosu w zawodzie nauczyciela” (2017)
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie” (2017)
 • Kurs „Zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej” (2017)
 • Warsztaty szkoleniowe „Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy, wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem 0-2 r. ż.” (2016)
 • Szkolenie „Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna” (2016)
 • Szkolenie Makaton – Szkolenie zaawansowane (2016)
 • Szkolenie „Metody pracy z dzieckiem z autyzmem” (2016)
 • Szkolenie „Muzyka i Zabawa w Makatonie” (2015)
 • Szkolenie Makaton – Poziom podstawowy (2015)
 • Warsztaty „Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne” (2014)
Kontakt

oferta

OFERTA ODPŁATNA

konsultacja neurologopedyczna – 140 zł/ do 75 minut