Specjaliści/ Oferta

Wiemy jak ważna jest, oprócz wielkiego serca i zaangażowania, pomoc ze strony profesjonalistów. Dlatego pracujemy z najlepszymi.

PSYCHOLOGIA

Wioletta Wardziak-Lubka

Psycholożka i psychoterapeutka,
dyplomowany doradca zawodowy

Psycholożka i psychoterapeutka z doświadczeniem pracy w różnych kontekstach pomagania i z Klientem w każdym wieku. Dyplomowany doradca zawodowy i manager HR.

Współzałożycielka W DOBRYM KIERUNKU Centrum terapii i rozwoju – miejsca na mapie Poznania, które świadczy kompleksową pomoc psychologiczną i pedagogiczną.  Jest certyfikowanym terapeutą Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego, pracy terapeutycznej i szkoleniowej oraz w mediacjach i interwencji kryzysowej. Swoje kompetencje rozwijała pracując w jednostkach wojskowych i szkołach, współpracując z placówkami służby zdrowia oraz prowadząc szkolenia i warsztaty dla różnych grup zawodowych.

Obecnie pracuje konsultacyjnie i terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi psychoterapię indywidualną, par i małżeństw oraz poradnictwo dla rodziców. Udziela również kwalifikowanej pomocy psychologicznej w ramach funkcjonujących w firmach programów wsparcia pracowników (I-EAP®).

W myśl głównej idei TSR stara się być ekspertem od swojego życia. Jest w permanentnym ruchu, wciąż szuka nowych inspiracji, rozwija przedsiębiorczość. Ludzie mówią o niej, że łączy w sobie rozsądek i wysoką wrażliwość emocjonalną. Prywatnie żona, mama i „pańcia” cudownej suczki. Kocha swoich synów bezwarunkowo i próbuje  sprostać codziennym wyzwaniom roli mamy nastolatków.

Lubi koncerty i spektakle muzyczne. Bywa w teatrze. W każdej wolnej chwili ucieka do lasu. Najlepiej wypoczywa zbierając grzyby. W takim otoczeniu cieszy się bliskością rodziny i przyjaciół oraz okazją do rozmów i heheszków.

Więcej informacji na: https://wdobrymkierunku.com.pl/o-nas/

Kontakt

oferta

OFERTA ODPŁATNA
  • konsultacje psychologiczne oraz psychoterapia dzieci i młodzieży – 130 zł/ do 50 minut
  • konsultacje psychologiczne i psychoterapia dorosłych – 130 zł/ do 50 minut
  • psychoterapia par i małżeństw – 160 zł/ do 60 minut
  • konsultacje i poradnictwo dla rodziców – 130 zł/ do 50 minut
  • poradnictwo zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 130 zł/ do 50
OFERTA NIEODPŁATNA
  • wsparcie konsultacyjne – spotkania jednorazowe o charakterze poradnictwa psychologicznego /do 30 minut

  • grupa wsparcia dla mam – spotkania raz na kwartał – 1,5 godziny